Będzie można zawieszać działalność!

27 lipca 2008

Sejm przyjął niedawno nowelizację, która wprowadza korzystne zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Jednoosobowe firmy będą mogły zawieszać działalność na minimalny okres 1 miesiąca, górna granica to 24 miesiące. Ale to nie koniec dobrych zmian!

Zawieszając działalność nie będzie trzeba płacić składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne oraz zaliczek na podatek dochodowy! Dniem zawieszenia działalność wg przepisów będzie pierwszy dzień  kolejnego miesiąca.

Moim zdaniem, to BARDZO dobry krok! Teraz ludzie będę chętniej zakładać działalność gospodarczą, a w razie kłopotów będą mogli ją bez problemu zawiesić, składając stosowne pismo.

Waszym zdaniem

XHTML
Możesz używać tagów XHTML taki, jak: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>